Archive for July, 2011

Ani clean ani simple

Sunday, July 3rd, 2011

Ani też cokolwiek innego. Takie dwa zwyczajne skrapki. Gdyby ktoś się chciał przyjrzeć, to TUTAJ i TUTAJ trochę większe wersje.

Read the rest of this entry »